Son Eklenen Uçuşlar

Bizi Arayınız
» Türkmenistan Howaýollary

Türkmenistan Howaýollary

Türkmenhowaýollary Döwlet milli gullugy - Türkmenistanyň milli howaýoly gullugydyr. 1992-nji ýylyň 4-nji maýynda döredildi.

Turkmenhowaýollary
1992-nji ýylda GDA ýurtlarynyň arasynda Türkmenhowaýollary ilkinji bolup Boing uçaryny satyn aldy.

Türkmenistanyň daşary ýurtlar bilen ykdysady, medeni we ylmy aragatnaşyklarynyň ösdügiçe howa transport liniýalaryň seti giňelýär.

Türkmenistan milli awiakompaniýasynyň Ahal, Hazar, Daşoguz, Mary, Türkmenabat we beýleki aeraportlaryndan howa transporty, goňşy ýurtlaryň paýtagytlary we ýurduň uly şäherleri aralygyna, aýratyn-da ýolagçy daşamakda möhüm işleri ýerine ýetirilýär.türkmenistan howaýollary

Türkmenistan Uçar Biletleri Hatty
0850 346 85 69

Türkmenistan milli awiakompaniýasy bilen bilelikde Türkiýenyň, Angliýanyn firmalary Aşgabatda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky halkara aerowokzal kompleksini gurdular. Onuň gurluşygynda ABŞ-nyň firmalary hem gatnaşdy. Gurlyşygy 1993-nji ýýlyn 16-njy oktýabrynda başlanan bu Merkezi Aziýa boýunça in uly aerokompleks 1995-nji ýýlyn başynda ulanylmaga berildi. Türkmenistanyň uçarlar parkynyň hem üsti ýetirildi.

Türkmenistan Havayolları
Türkmen Hava Yolları (Türkmence: Türkmenhowaýollary), Türkmenistan'ın ulusal havayolu şirketi yani bayrak taşıyıcısıdır. Türkmen Hava Yolları'nın merkezi Aşgabat Havalimanı'ndadır. Türkmen Hava Yolları'nın uçuş ağı Avrupa, Orta Asya ve Güneydoğu Asya kadar uzanmaktadır.


Türkmenistan Howayollary paytagt Aşgabady Yewropa we Aziya menzillerine baglayar. Onyn ahli halkara uçyşlarynda Boeing uçarlary günbatar okuwly, tejribeli pilotlar ulanyar. Türkmenistan Howaýollary Uçar Biledleri

Türkmenistan Howayollary Yetkili Satış Acentası

ALO BİLET HATTY
Ücretsiz Çağrı Merkezi 0850 346 85 69