Son Eklenen Uçuşlar

Bizi Arayınız
» Türkmenistan Ekonomisi

Türkmenistan Ekonomisi

Bağımsızlık senelerinden sonra Türkmenistan IMF programlarını uygulamayı reddederek, içe dönük bir ekonomi siyaset izlemeyi seçmiştir. Devlet Baskanı Niyazov vaktinde geniş çaplı sübvansiyonlar, kur ve ücret kontrolleri ve yabancı yatırıma uygun olmayan bir ekonomik ortam olmuştur.

Türkmenistan`da özel sektör de yeterince gelişmemiştir. Türkmenistan`daki devletin ekonomiye yoğun müdahalesi ve devlete ait şirketlerin ekonomide ehemmiyetli bir yer tutması özel sektörün gelişmesini negatif etkilemiştir.

• Ülkenin ekonomik yapısı tarım ürünleri (bilhassa pamuk) ile enerji ürünlerinin ihracatına bağlıdır. Ülkede resmi olarak işsizlik bulunmamaktadır. Türkmenistan hükümetinin tüm yurttaşlara iş garantisi vermesi bunun en ehemmiyetli sebebidir. Türkmen firmalarının büyük bölümü devlet kontrolü altındadır ve piyasalarda devlet ehemmiyetli bir aktördür. Bu yüzden ekonomide serbest piyasa çalışmaları bitirmemiştir. Ülkenin beynelmilel para piyasalarından izole olması nedeniyle, ülke ekonomisi dünyayı etkileyen ekonomik krizden fazla etkilenmemiştir.

• Türkmenistan´da ekonomide izlenen çeşitlendirme politikasıyla istikrarlı bir büyüme yakalandı. Ülke ekonomisinin yalnızca petrol ve doğalgaza bağlılığını ortadan kaldırmak emeliyle özel teşebbüsçülüğün geliştirilmesi, yeni istihdam ortamlarının oluşturulması, mahalli imalat mallarının rekabet gücünün artırılması için ciddi yatırımlar yapılıyor. Özel teşebbüsçülere devlet tarafından düşük getirili kredilerin verilmesi ile yeni üretim tesisleri hizmete açılıyor.

2016 ekonomi programını hazırlayan Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Gurbanguli

Berdimuhamedov, bu tasarıda Türkiye'ye stratejik iştirak ederek gördüğünü belirtmiştir. Bununla

birlikte BİRLEŞMİŞ MİLLETLER´nin "2011 seneninde Dünya Ekonomik Vaziyeti ve Beklentiler" konulu raporunda

Türkmenistan´ın 2011 ve 2012 seneninde istikrarlı bir ekonomik büyüme gerçekleştireceği vurgulanmaktadır.

Turkmenistan Ekonomisi


Ücretsiz Çağrı Merkezi 0850 346 85 69