Son Eklenen Uçuşlar

Bizi Arayınız
» Türkmenistan'da Türk Yatırımları

Türkmenistan'da Türk Yatırımları

Türkmenistan’daki Türk Yatırımları


• Büyük tabii gaz ve petrol yataklarına sahip olan Türkmenistan’da enerji kaynakları ülkenin en ehemmiyetli gelir kalemini oluşturmaktadır. Ülke toprakları büyük ölçüde çöllerden ibaretse de tarıma elverişli alanların takriben yarısında pamuk yetiştirilmekte olup Türkmenistan su anda dünyanın en büyük onuncu pamuk üreticisi vaziyetindedir. Türk firmaları bu potansiyeli iyi değerlendirerek yatırımlar gerçekleştirmişlerdir.

• Resmi rakamlara göre Türkmenistan`da kayıtlı 400`ün üzerinde Türk anaparalı firma olmasına karşın tam manasıyla etkin olan firmaların sayısı 30 olarak gözükmektedir. Türk firmaları enerji, inşaat, tekstil, içecek, bankacılık, saglık sektörü, kagıt endüstri, gıda turizm, taşımacılık, petrol, petrol ürünleri, oto tamir servisi, restorancılık, boya ve perakende satıs alanında yatırım gerçekleştirmişlerdir.

• Türk firmaları bilhassa tekstil alanında büyük projelere imzalamışlar ve kurdukları çağdaş tekstil tesisleri ile Türkmenistan’da tekstil endüstrinin temelini oluşturmuşlardır. Türkmenistan’da en etkin tekstil firmalarımız olarak Çalık Holding ve Kölük Holding`dir. Türk yatırımları, Türkmenistan’ın ihracat potansiyelinin artmasına ehemmiyetli katkıda bulunmuştur. Bilhassa tekstil yatırımları sayesinde pamuğun tamamını ihraç eden Türkmenistan, Orta Asya’nın tekstil ve hazır giyim merkezine dönüşmüştür. Bu sektörde üretilen ürünler Rusya gibi ananesel pazarların yanında AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Japonya gibi gelişmiş ülke pazarlarına da ihraç edilmeye başlanmıştır.

• İmalat tesislerinin yanı sıra hizmet sektöründe de Türk anaparası ile açılmış bir alışveriş merkezi ve bir sağlık kurumu mevcuttur. Türkmenistan’da Türk firmalarının ve yurttaşlarının yaptığı yatırımların toplamı takriben 260 milyon USD civarındadır. Ticaret Müşavirliği verileri 3. ülkelere nakdi anapara geçişinde kullanılan Hollanda ve Malta gibi ülkelere yapılan transferler kapsam dısı tutularak derlenmektedir. Bununla beraber, gayri resmi kaynaklar

Türkmenistan’daki Türk yatırımlarının 1 milyar doları astığını dile getirmektedir.

• Türk firmalar Müteahhitlik hizmetlerinde de ehemmiyetli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Türkmenistan hükümetinin altyapı yatırımlarına verdiği ehemmiyet, ülkenin yine imarı Türk müteahhitleri için ehemmiyetli is olanakları yaratmaktadır. Türkmenistan’da Türk firmaları tarafından müteahhitlik projeleri üstlenilmesi 1992 senesi ortalarında başlamıştır.

Türkmenistan'da Türk Yatırımları

Ücretsiz Çağrı Merkezi 0850 346 85 69