Son Eklenen Uçuşlar

Bizi Arayınız

TÜRKMENİSTAN HAKKINDA


Turkmenistan Hakkinda


Türkmenistan Cumhuriyeti Orta Asya’da belirleme edilen bir Türk Devleti. Kuzeyinde Kazakistan, doğusunda Özbekistan, güneyinde İran ve Afganistan, batısında Hazar Gölü yer alır. Türkmenistan 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti. Resmî para birimi Manat'tır. Yönetim biçimi cumhuriyettir. Türkmenistan, BM, İKÖ, BDT, IMF biçiminde uluslararası müesseselara üyedir.

2015 senesi bilgilerine bakılırsa Türkmenistan'ın nüfusu 5,373,502 şahısdir. 1960 senesinde 1,593,501 olan Türkmenistan'ın nüfusu, 1970 senesinde 2,188,499, 1980 senesinde 2,861,000 ve 1990 senesinde 3,668,000 şahıs olmuştur. Türkmenistan'ın 2000 senesi nüfusu ise 3,668,000 şahısydi.


Türkmenistan'da Ekonomi ve Tarım
Toplam yüzölçümünün 4/5'i çöl olan Türkmenistan’ın tarıma elverişli kısmı yalnız % 3'tür. Ülkede natural kaynaklara dayalı üretim potansiyeli olmasına karşın iktisat halen tarıma dayalıdır. Son üç senede ziraat ve hayvancılık, net maddî üretimin ortalama % 46'sını oluşturmakta ve toplam çalışan nüfusun % 42'si tarımda istihdam edilmektedir. Ülkede genelde sulu ziraat yapılmaktadır. Sulanılabilen 13.300 hektarlık arazi, tarıma elverişli arazilerin ortalama yarısını teşkil etmektedir. Tarımsal verim genelde etkin olmayan sulama ve ilkel yöntemler kullanma yüzünden çok düşüktür. Tarıma elverişli alanların %50 sinde pamuk üretimi yapılmaktadır. Yeni Türk Cumhuriyetleri arasında Türkmenistan 1996 senesinde 435.557 ton ile Özbekistan'dan sonra ikinci büyük pamuk yapımcısı durumundadır. Bu ülkede imal edilen pamuğun işlenmesine ve vatan içersinde değerlendirilmesine ehemmiyet verilmektedir. “On”un üstünde inşa edilen çırçır tesisi, on iki yeni iplik fabrikası ve triko tesisleri ile Türkmenistan, Batı pazarlarına pamuklu ürünleri satabilecek kapasiteye ulaşmıştır. Pamuktan diğer ülkede bir oran tahıl, meyve ve sebze üretimi de yapılmaktadır. Türkmenistan’da buğday üretimine de başlanmış ve üretim 1996 senesinde 556.394 ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkede 1996 senesi itibariyle 1.155.587 büyükbaş ve 6.138.171 adet küçükbaş hayvanın olduğu belirleme edilmiştir.

Türkmenistan, tahıl kullanımının % 65'ini, patates kullanımının % 70'ini, süt ürünleri kullanımının % 45'ini ve şeker gereksiniminin da nerede ise bütün bunlarnı ithalatla karşılamaktadır.

Halı dokumacılığı Türkmenistan amacıyla mühimdir. Karakteristik renkleri sarı, kırmızı, mavi olan ve bitkiden elde edilen tabiî boyalarla boyanan Türkmen halıları dünyaca meşhurdur


İTürkmenistan'da iklim, Bitki Örtüsü, Doğal Kaynaklar
Nebat örtüsü son adım sınırlı olan Türkmenistan, zengin maden kaynaklarına sahiptir. Genellikle petrol ve naturalgaz en mühim yeraltı kaynaklarıdır. Ülkenin işletilebilen diğer natural kaynakları; krom, sülfür, kurşun, galyum, bentonit, iyot  ve bromdur. Başlıca petrol yatakları Batı Türkmenistan çöküntü havzasında ve pliyosen çökelleri içersinde yer verilmiştir. Ülkenin petrol-naturalgaz bölgesi, Balkan yöresiyle Hazar Denizi'nin güneydoğu kısenearı içersinde yer alan akarsu havzasıdır. Türkmenistan, Yeni Türk Cumhuriyetleri içersinde en büyük naturalgaz rezervlerine haizdir. Ülkenin toplam naturalgaz rezervi aşağı yukarı 2700 milyar metreküptür. 1996 senesinde senelık naturalgaz üretimi 35,2 milyar metreküptür. Aynı sene toplam petrol üretimi ise 4349,2 bin tondur.

Türkmenistan, elektrik üretimi yönünden da zengin bir ülkedir. 1996 senesi üretimi 10,13 milyar Kwh (kilovat saat) olup bunun % 40'ı diğeri Orta Asya ülkelerine ve Afganistan'a ihraç edilmektedir.


Türkmenistan'da Yatırım
Türkmenistan'da uygulanabilecek yatırımlara numune olarak, rafine ve ambalajlı tuz üretimi; naylon poşet üretimi; pet şişeleme; su filtresi imalâtı; ambalajlama; plastik ev ve büro malzemeleri üretimi; akü üretimi; PVC pencere, kapı ve cam ürünleri sanayii; gıda ve şekerleme sanayii; kilit ve kilit sistemi; plâstik ve metal her türlü kalıp üretimi; deri sanayii; oto onarım; otel ve lokanta işletmeciliği; mobilya; tavukçuluk; ekmek imalatçısılık; sabun, şampuan ve deterjan üretimi; seracılık saseneabilir.
Ücretsiz Çağrı Merkezi 0850 346 85 69